Aby skontaktować się ze Stowarzyszeniem, prosimy o wysłanie maila na adres zarzad@zbudujmy.to