Kris Kelvin

Syn, mąż, ojciec, budowniczy, AFOL... Chyba wszystko jasne. No i co się gapisz przechodniu?