Wielka draka w Małym Tokyo

Ciężkie życie w metropolii.