Wacky Races: The Duck

Mój udział w konkursie Glaza.

I jeszcze jedno zdjęcie: