Ми з вами!

Mała scenka złożona na szybko dzisiaj pod wpływem doniesień w mediach.

Martwie sie, co tam będzie dalej.