Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Zbudujmy.to (19.03.2016 r.)

Zbudujmy.to działa jako stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z taką formą działalności wiąże się obowiązek corocznego odbywania walnego zgromadzenia. W tym celu, w ostatni weekend przed Wielkanocą członkowie ZT ze wszystkich zakątków kraju pojawili się Łodzi. Więcej