O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Zbudujmy to!” – zwanego dalej Stowarzyszeniem– jest zrzeszeniem fanów klocków LEGO, propagującym hobby polegające na twórczym spędzaniu wolnego czasu przy konstruowaniu z klocków LEGO budynków, budowli, urządzeń, pojazdów, postaci i wielu innych konstrukcji, a także rozpowszechnianiu tego rodzaju hobby za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Zarząd Stowarzyszenia

 • Mirosław Niedziela „Benny80” (Prezes Zarządu)
 • Piotr Ptak „pit” (Wiceprezes Zarządu)
 • Michał Chmielowski “Jaskier” (Skarbnik)
 • Mateusz Waldowski “Mateusz92″ (Sekretarz)
 • Bartosz Zborowski “ctr_bricks”
 • Łukasz Maćkowiak “bialy12344″

Komisja Rewizyjna

 • Jan Trąbka “Janek” (Przewodniczący)
 • Damian Zgorzałek “Thietmaier”
 • Paweł Michalak “Kris Kelvin”

Sąd Koleżeński

 • Waldemar Jeziorski “Amal” (Przewodniczący)
 • Szczepan Piąstka “Szczepan”
 • Wojciech Pacyna “Ciehoo”

Stowarzyszenie działa na podstawie uchwalonego przez siebie Statutu.

About Us

Zbudujmy.to! (Polish for Let’sBuild.It!) is the newest Polish LEGO User Group. Founded in November 2012 has already actively participated in a number of exhibitions and organized several member meetings. We have some far reaching plans for the future so watch this space!
Our Objectives:

 • To promote many different creative forms of LEGO hobby to include modelling, photography, movie making and many others
 • To promote the collecting of LEGO sets and other materials associated and inspired by bricks.

We will be achieving these by:

 • Running the internet site and discussion forum.
 • Organizing exhibitions to showcase members’ work.
 • Organizing competitions.
 • Running seminars, workshops and meetings.
 • Co-operating with cultural and educational institutions or commercial enterprises involved in LEGO hobby activities.

Our LUG is open for any willing Adult Fan of LEGO.

Management Board

 • Mirosław Niedziela „Benny80” (President)
 • Piotr Ptak „pit” (Vicepresident)
 • Michał Chmielowski “Jaskier” (Treasurer)
 • Mateusz Waldowski “Mateusz92″ (Secretary)
 • Bartosz Zborowski “ctr_bricks”
 • Łukasz Maćkowiak “bialy12344″

Board of Control

 • Jan Trąbka “Janek” (Chairman)
 • Damian Zgorzałek “Thietmaier”
 • Paweł Michalak “Kris Kelvin”

Peer Arbitration Board

 • Waldemar Jeziorski “Amal” (Chairman)
 • Szczepan Piąstka “Szczepan”
 • Wojciech Pacyna “Ciehoo”