O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Miłośników Klocków LEGO „Zbudujmy to!” – zwanego dalej Stowarzyszeniem– jest zrzeszeniem fanów klocków LEGO, propagującym hobby polegające na twórczym spędzaniu wolnego czasu przy konstruowaniu z klocków LEGO budynków, budowli, urządzeń, pojazdów, postaci i wielu innych konstrukcji, a także rozpowszechnianiu tego rodzaju hobby za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Zarząd Stowarzyszenia

 • Maciej Ruchaj, “Maciek” (Prezes Zarządu)
 • Jarek Książczyk, “Jerac” (Skarbnik)
 • Marcin Witkiewicz, “Nexus 7″
 • Marcin Rutowski, “Rutek”
 • Krzysztof Słomowski, “Crises” (Sekretarz)

Komisja Rewizyjna

 • Marcin Danielak, “Hippotam”
 • Piotr Ptak, “Pit”
 • Tomasz Wierszyłło, “Rasch”

Sąd Koleżeński

 • Paweł Michalak, “Kris Kelvin”
 • Wojciech Badtke, “Havoc”
 • Maciej Kamiński, “Glaz”

Stowarzyszenie działa na podstawie uchwalonego przez siebie Statutu.

About Us

Zbudujmy.to! (Polish for Let’sBuild.It!) is the newest Polish LEGO User Group. Founded in November 2012 has already actively participated in a number of exhibitions and organized several member meetings. We have some far reaching plans for the future so watch this space!
Our Objectives:

 • To promote many different creative forms of LEGO hobby to include modelling, photography, movie making and many others
 • To promote the collecting of LEGO sets and other materials associated and inspired by bricks.

We will be achieving these by:

 • Running the internet site and discussion forum.
 • Organizing exhibitions to showcase members’ work.
 • Organizing competitions.
 • Running seminars, workshops and meetings.
 • Co-operating with cultural and educational institutions or commercial enterprises involved in LEGO hobby activities.

Our LUG is open for any willing Adult Fan of LEGO.

Management Board

 • Maciej Ruchaj, “Maciek” (President)
 • Jarek Książczyk, “Jerac” (Treasurer)
 • Marcin Witkiewicz, “Nexus 7″
 • Marcin Rutowski, “Rutek”
 • Krzysztof Słomowski, “Crises” (Secretary)

Board of Control

 • Marcin Danielak, “Hippotam”
 • Piotr Ptak, “Pit”
 • Tomasz Wierszyłło, “Rasch”

Peer Arbitration Board

 • Paweł Michalak, “Kris Kelvin”
 • Wojciech Badtke, “Havoc”
 • Maciej Kamiński, “Glaz”