O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Zbudujmy to!” – zwanego dalej Stowarzyszeniem– jest zrzeszeniem fanów klocków LEGO, propagującym hobby polegające na twórczym spędzaniu wolnego czasu przy konstruowaniu z klocków LEGO budynków, budowli, urządzeń, pojazdów, postaci i wielu innych konstrukcji, a także rozpowszechnianiu tego rodzaju hobby za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Zarząd Stowarzyszenia

 • Mirosław Niedziela, “Benny80″ (Prezes Zarządu)
 • Piotr Ptak, “Pit” (Wiceprezes Zarządu)
 • Bartłomiej Sekuła, “Sekua” (Sekretarz)
 • Piotr Dzieciuch, “Dzidek1984″ (Skarbnik)
 • Michał Chmielowski, “Jaskier”

Komisja Rewizyjna

 • Przemysław Czarnik, “Sirius”
 • Robert Tyborski, “Tybort”
 • Grzegorz Ludwiczek, “Goldsun”

Sąd Koleżeński

 • Waldemar Jeziorski, “Amal”
 • Krzysztof Słomowski, “Crises”
 • Szczepan Piąstka, “Szczepan”

Stowarzyszenie działa na podstawie uchwalonego przez siebie Statutu.

About Us

Zbudujmy.to! (Polish for Let’sBuild.It!) is the newest Polish LEGO User Group. Founded in November 2012 has already actively participated in a number of exhibitions and organized several member meetings. We have some far reaching plans for the future so watch this space!
Our Objectives:

 • To promote many different creative forms of LEGO hobby to include modelling, photography, movie making and many others
 • To promote the collecting of LEGO sets and other materials associated and inspired by bricks.

We will be achieving these by:

 • Running the internet site and discussion forum.
 • Organizing exhibitions to showcase members’ work.
 • Organizing competitions.
 • Running seminars, workshops and meetings.
 • Co-operating with cultural and educational institutions or commercial enterprises involved in LEGO hobby activities.

Our LUG is open for any willing Adult Fan of LEGO.

Management Board

 • Mirosław Niedziela, “Benny80″ (President)
 • Piotr Ptak, “Pit” (Vicepresident)
 • Bartłomiej Sekuła, “Sekua” (Secretary)
 • Michał Chmielowski, “Jaskier”
 • Piotr Dzieciuch, “Dzidek1984″ (Treasurer)

Board of Control

 • Przemysław Czarnik, “Sirius”
 • Robert Tyborski, “Tybort”
 • Grzegorz Ludwiczek, “Goldsun”

Peer Arbitration Board

 • Waldemar Jeziorski, “Amal”
 • Krzysztof Słomowski, “Crises”
 • Szczepan Piąstka, “Szczepan”