Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia „Zbudujmy To!” 2021

W dniu 20.03.2021 odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia “Zbudujmy To!” lecz tym razem w nowej dla nas formie za pomocą środków komunikacji elektronicznej ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną COVID-19. Podczas spotkania oprócz przedstawienia podsumowań i sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za poprzedni rok odbyły się wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Obecnie nowe organy prezentują się w następujący sposób:

Zarząd:
– Mirosław Niedziela „Benny80” – Prezes
– Łukasz Maćkowiak „Bialy12344”
– Bartosz Zborowski „ctr_bricks”
– Michał Chmielowski „Jaskier”
– Mateusz Waldowski „Mateusz92”
– Piotr Ptak „Pit”

Komisja Rewizyjna:
– Jan Trąbka „Janek”
– Paweł Michalak „Kris Kelvin”
– Paweł Kwil „Pablo Brickasso”

Sąd Koleżeński:
– Waldemar Jeziorski „Amal”
– Wojciech Pacyna „Ciehoo”
– Szczepan Piąstka „Szczepan”

Nad całością porządków obrad panowali przewodniczący zebrania Damian Zgorzałek „Thietmaier”, Michał Chmielowski „Jaskier” w roli protokolanta oraz Robert Tyborski „Tybort” jako pomoc techniczna.
Również w trakcie spotkania został przegłosowany nowy punkt w Statucie Stowarzyszenia dotyczący możliwości odbywania w przyszłości Walnych Zgromadzeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Na koniec dodam tylko, że dotychczasowemu Zarządowi gromko dziękujemy, a nowo wybranemu życzymy samych łatwych decyzji i pomyślności w pracy.