SPODEK – Hala widowiskowo-sportowa w Katowicach.

Jak niektórzy wiedzą, model, który prezentuję, powstał jako część projektu Lego Polska o nazwie Mapa Polski. W ramach tego projektu podjąłem się zbudowania modelu katowickiego Spodka, czyli hali widowiskowo-sportowej. Z podanych wymiarów podstawy modelu wyszła skala ok 1:125, a liczba klocków przekroczyła 7 tysięcy.

Model najpierw powstał wirtualnie w programie LDD, co zajęło mi dwa tygodnie maja, a było konieczne do określenia elementów, które miano dostarczyć do właściwej budowy. W efekcie powstało kilka renderów, na podstawie których model został zaakceptowany przez Lego Polska.

Wirtualny projekt znacząco skrócił proces rzeczywistej budowy, zawierał jednak pewien czynnik ryzyka. Chodzi mianowicie o nośność przestrzennej bryły, jaką jest cała konstrukcja, a której nie sposób było sprawdzić w programie. Moje doświadczenie w budowie modeli Technic zaowocowało jednak sukcesem i cała konstrukcja bez problemu utrzymuje swój ciężar i zachowuje kształt.

Do poznania szczegółów konstrukcji zapraszam poniżej.

1. Podstawa

Osadzona na powierzchnie 2x2BP (53x53cm) zawiera okrąg zabudowań, stanowiących pięć wejść zewnętrznych i rodzaj tarasu, z którego wchodzi się do środka samej hali. Taras zbudowany z 40 segmentów nachylonych pod kątem 8,5*, co tworzy zamknięty okrąg. Wewnątrz znajduje się fundament pod szkielet konstrukcji nośnej samej hali.

 

2. Konstrukcja.

Główny szkielet nośny stanowi krzyżak, pochylony w górnej części w osi przód-tył, na którym wspiera się dach całej konstrukcji. Boczne cokoły w podstawie służą oparciu ścian zewnętrznych nie są ze szkieletem połączone. Pozostałe 16 ramion, do których zamocowane zostały ściany hali, są przymocowane są do dachu hali.

  

3. Dach.

Zadaszenie, które wspiera się na centralnym krzyżaku, złożone jest z 20 segmentów i tworzy okrąg przykrywający halę. Segmenty są wielowarstwowe, co wydatnie zwiększa ich wzajemną sztywność i spasowanie, a ponadto skutecznie maskuje luki powstałe przez niedopasowanie Wedge Plate, od spodu wyłożonych Tile.

  

4. Kopuła.

Zwieńczeniem konstrukcji dachu jest przeszkolona kopuła, zbudowana z dwóch krzyżaków, przekręconych względem siebie o 45*.
Całość tworzy ośmiokąt, odwzorowującą będącą oryginalnie stożkiem kopułę.

  

5. Ściany

Poszycie zewnętrzne to znów 20 segmentów zbudowanych podobną techniką co dach, czyli Wedge Plate i Tile. Różnica polegała na tym, że cała struktura Spodka jest nachylona, stąd tylne segmenty ściany musiały być 'obcinane’ przy ziemi. Wymusiło to nieco inną ich konstrukcję, jednak nie przeszkodziło to w spasowaniu całości.
Z zewnątrz panele zostały wykończone Tile 1×1 obróconymi o 45 stopni, co w zamyśle ma nawiązywać do elewacji rzeczywistego budynku.

  

Model został zaprezentowany na ekspozycji Mapy Polski, jaką Lego Polska zorganizowało sierpniu w Warszawie.

Dziękuję za uwagę.

Galeria