Podsumowanie ankiety AFOLskiej z drugiego kwartału 2014.

Chcielibymy się podzielić z wami wynikami ankiety Afoli z Maja:

Droga społeczności Fanów Lego,

W Maju 2014, 4500 AFOLi i 500 TFOLi wzięło udział w ankiecie będącej naszą nieustającą próbą lepszego zrozumienia społeczności dorosłych fanów Lego, ich motywacji i zajęć. Niemal ćwierć respondentów pochodził z Azji a dodatkowa ćwierć z Ameryki Północnej. Inne regiony reprezentujące nieco poniżej 10% to Zachodnia Europa, Wschodnia Europa, Europa Centralna, i Południowa Europa. Więcej niż połowa AFOLi była zaangażowana w społeczność od 3 lub mniej lat, a większość z nich była w wieku 25-44 lata.

AFOLe którzy byli skłonni rekomendować produkty LEGO cytowali aspekt kreatywności i użycie klocków przez wszystkie grupy wiekowe. Ci którzy byli mniej skłonni do rekomendowania, jako główny powód podawali cenę.

Chociaż większość AFOLi buduje w pojedynkę, są różnice pomiędzy regionami. Najwięcej samotników-budowniczych jest we Wschodniej i Zachodniej Europie, Australii i Nowej Zelandii. Najwięcej budujących wspólnie w Centralnej/Południowej Ameryce, Azji, Centralnej i Południowej Europie. We Wschodniej, Zachodniej i Południowej Europie oraz Azji udział w róznych typach aktywności jest mniejszy. Częstotliwość budowanie jest najmniejsza we Wschodniej i Zachodniej Europie oraz Azji.

Tylko nieco połowa respondentów należy do LUGu, a najmniejszy udział w LUGach notuje się w Zachodniej i Wschodniej Europie. AFOL w Zachodniej Europie i Azji twierdzą że nie należą do LUGów głównie dlatego ze nie są świadome ich istnienia, lecz są AFOLe we wszystkich regionach którzy nie angażują się w LUGi z powodu braku czasu.

The LEGO Community Events & Engagement Team
20 Czerwca, 2014

Chętnie też zapoznamy się z waszymi uwagami i komentarzami na ten temat.